Het werk van Marieke Sluijmer (‘s Hertogenbosch, 1993) komt voort uit verwondering. Kleine, alledaagse dingen fascineren haar. De werking van water, wind, licht zijn het uitgangspunt voor haar installaties.

Haar werk wil de zintuigen prikkelen en toeschouwers hun omgeving anders laten ervaren. Ze wil mensen in het hier en nu plaatsen, hen aanzetten tot nadenken of meer in contact laten komen met hun gevoel.

Eerder was ze onze gast gedurende haar residentie in Woest&Bijster Tussentijds (2020). In de vijf weken van deze residentie gaat ze zonder concrete onderzoeksvraag op zoek naar totale overgave aan het moment.

www.AtelierMarieke.nl