Deze glas-in-lood-achtige tunnel transformeerde het zonlicht tot een kleurrijk en steeds veranderend geheel.

Joëlle Snijders (1995) was gedurende haar opleiding tot decor- en kostuumontwerper aan de  Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten altijd al in de gelegenheid om aandacht te besteden aan autonome ontwikkeling in de vorm van (theatrale)installaties.

In haar werk probeert ze mensen anders te laten kijken naar de wereld om hen heen en de aandacht te vestigen op dingen die niet direct opvallen. Binnen al haar werk speelt licht en het verstrijken van de tijd een voorname rol. Ze zoekt naar het niet alledaagse in grafische beeldelementen als stilering, geometrie, herhaling en licht. Ze creëert daarmee esthetische plekken die de fantasie prikkelen.

In haar werk ‘dansend licht’ doet ze dat rond het toeval van een lichtinval.

www.joellesnijders.nl