De harpen zijn uit piano’s gehaald en aangeboden aan de natuur zodat de natuur ze kan bespelen. Luister goed en ga in gesprek.

Martijn Mossing Holsteijn is een Wageningse kunstenaar. Hij is opgeleid aan de Akademie voor Kunst en Industrie in Enschede, waar hij in 2007 afstudeerde. Hij woont off grid in een ecodorp. Daar heeft hij zijn eigen huis gebouwd in een voormalige srv wagen, waarin hij volledig zelfvoorzienend kan wonen.

Martijn werkt veel met gebruikte en afgedankte materialen. Hij wil in zijn werk aandacht geven aan de stem van het ongehoorde, het beeld van het niet verbeelde en vervulling geven aan het onvervulde. Hij maakt zichtbaar wat onder de oppervlakte ligt. In Natuurpartituur geeft hij de natuur stem. Het is een andere stem dan die van de donder, die als vanzelf ontzag afdwingt. Hier moet de toeschouwer zich inspannen en goed kijken en luisteren om geraakt te worden door de natuur en het wonder van het leven.

www.mmhart.nl