Barbara Walbrun (1993, Arnhem) haalt de inspiratie voor haar beeldend werk uit vormen, kleuren en (rest)ruimtes. Ruimte in de breedste zin van het woord inspireert haar. Ze gaat na hoe kleine ingrepen ruimtes veranderen en welke nieuwe relaties er dan ontstaan tussen kunstwerk en ruimte; ze onderzoekt de gedaanten waarin ruimte zich voor kan doen.

Ze zoekt daarbij altijd aansluiting bij haar eerdere werk. De beelden die ze maakt zijn voor haar als acteurs, die telkens in andere gedaanten in haar werk verschijnen. Ze legt die vaak vast op foto’s, die we vervolgens gebruikt als startpunt voor nieuw werk.

Gedurende haar residentie wil Barbara onderzoeken hoe ze kan samenwerken met de natuur en welke verhouding haar werk daarmee aangaat.

www.barbarawalbrun.com